• 103qo

    Wechat

  • 117kq

    MicroBlog

Durmuşy güýçlendirmek, akyllary bejermek, elmydama alada etmek

Leave Your Message
010203
2998
6570147gft

Şandong Maliýe we Saglyk Topary bilen baglanyşykly

ýigrimi bir +
BAZAR tejribe ýyllary
> 93
Reňk kölegeleri
> 56
OUURTLAR
27600 MT
ÜÇIN
657c0ec3e7

BIZ hakda

Şandong Maliýe we Saglyk Topary

Nuolai halkara lukmançylyk merkezi, bäş dagyň iň öňi Tai dagynyň eteginde ýerleşýär. Ulag amatly amatly Şandong welaýatynyň Taýan şäherinde ýerleşýär. Newrologiki keseller üçin ajaýyp lukmançylyk hyzmatlaryny bermäge bagyşlanan 2016-njy ýylda döredilen ýöriteleşdirilen halkara hassahanasy.
has giňişleýin gör
1gic
3lii
2biq
010203

Kesel we bejergiler

Pekin 301 hassahanasy, Pekin hassahanasy we Qilu hassahanasy ýaly öňdebaryjy hassahanalar bilen hyzmatdaşlyk etmek, ösen ylmy gözlegleri, güýçli bilermenler toparlaryny we häzirki zaman lukmançylyk enjamlaryny ulanmak.

Näme üçin
BIZI saýlaň

Zähmet çekiň we döwür bilen yzarlaň

Şandong Maliýe we Saglyk Topary bilen baglanyşykly Nuolai Halkara Lukmançylyk Merkezi, Pekin 301 hassahanasy, Pekin hassahanasy, Qilu hassahanasy ýaly öňdebaryjy hassahanalar bilen hyzmatdaşlykda, ösen ylmy gözlegleri, güýçli hünärmenler toparyny we häzirki zaman lukmançylyk enjamlaryny ulanýar.

Iň soňky habarlar

Esasan regeneratiw lukmançylyk gözleglerine we kliniki goşundylara ünsi jemleýär.

Dolandyryş IDEA

Müşderi Ilki, hil ilki we bitewilige esaslanýar.